Välkommen till Helgasjöns hemsida.

 

 

a1-layout till webb

 

 

Helgasjon.se är en portal till alla intressenter som ägnar sin tid på och omkring sjön. Denna sida administreras av Helgasjöns Segelsällskap (www.hss.se) som är den största båtklubben i Helgasjön.

 

Här finner du förutom allmän information även länkar till  olika båtklubbar  och föreningar runt sjön, turism och sevärdheter samt information om sjökort och utprickning.

 

Helgasjön ligger strax norr om Växjö i Kronobergs län. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. I Helgasjön och anslutande sjöar  finns ca 1500 båtar, 14 båtklubbar och bryggföreningar samt fiskevårdsförening, kappseglingsklubb, kanotklubb och mycket turism. I sjön finns en  sjöräddningsstation. Även vintertid är sjön populär med bland annat skridskoåkning och isjaktssegling.

 

Helgasjön erbjuder goda förhållanden för båtlivet, med stora fjärdar med djupvatten och många fina öar att lägga till vid. Fritidsfisket är omfattande likaså kanotturismen.


Synpunkter och förslag mottages tacksamt via mail: peter.thornstrom@hss.se

 

 

Meddelanden

Meddelanden

 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger fel och skall tas in för reparation. Iakta försiktighet vid navigering i Kalvsundet. Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin rätta plats.
 
På grund av isens skador på bryggorna i Evedal så är arbetet med årets nya prickar försenat. Vidare kan befintliga prickar har flyttats av isen så var försiktig.
 
Alla berörda klubbar och föreningar under "Båtliv" bör uppdatera kontaktinformation genom att sända ett mail till peter.thornstrom@hss.se